Scroll Top

2024-04-03

PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją, kaip UAB „Saisei LT“, juridinio asmens kodas 304974527, registruotos buveinės adresas Pamėnkalnio g. 1-62A, 01116 Vilnius, Lietuva (toliau – Duomenų valdytojas) tvarko Jūsų asmens duomenis https://www.saisei.lt/ interneto svetainėje.

Su Duomenų valdytoju galite susisiekti šiais kontaktais:

Tel.: +(370) 686 66506
El. paštas: info@saisei.lt
Adresas: Pamėnkalnio g. 1-62A, 01116 Vilnius, Lietuva

Kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

 • Tikslas: Sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas
  • Tvarkomi asmens duomenys: Vardas, pavardė, gimimo data, kontaktinė informacija, susirašinėjimo turinys, kiti sutartyje esantys duomenys.
  • Teisinis pagrindas: Teisėtas interesas vykdyti veiklą.
  • Saugojimo laikas: 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos.
 • Tikslas: Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas
  • Tvarkomi asmens duomenys: Vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.
  • Teisinis pagrindas: Sutartis.
  • Saugojimo laikas: 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos.
  • Asmens duomenis galime perduoti mokėjimo paslaugų teikėjams.
 • Tikslas: Užsakymo pristatymas
  • Tvarkomi asmens duomenys: Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas, siuntų savitarnos terminalo informacija, siuntos numeris.
  • Teisinis pagrindas: Sutartis.
  • Saugojimo laikas: 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos.
  • Asmens duomenis galime perduoti kurjerių tarnyboms, pristatymo paslaugų teikėjams, paštui.
 • Tikslas: Mokėjimo grąžinimas
  • Tvarkomi asmens duomenys: Vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, kiti rekvizitai.
  • Teisinis pagrindas: Sutartis, teisinė prievolė.
  • Saugojimo laikas: 10 metų po mokėjimo pavedimo.
  • Asmens duomenis galime perduoti mokėjimo paslaugų teikėjams.
 • Tikslas: Komunikacija su svetainės lankytojais
  • Tvarkomi asmens duomenys: Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas.
  • Teisinis pagrindas: Siekis imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį arba teisėtas interesas vykdyti veiklą ir/ar užtikrinti kokybę.
  • Saugojimo laikas: 1 metus po užklausos išsprendimo dienos.
 • Tikslas: Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškiai, kvietimai į renginius, panašių prekių ar paslaugų siūlymas)
  • Tvarkomi asmens duomenys: Vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris.
  • Teisinis pagrindas: Sutikimas arba teisėtas interesas siūlyti panašias prekes / paslaugas klientams.
  • Saugojimo laikas: 2 metus po sutikimo gavimo arba po to, kai asmuo įsigijo prekių ar paslaugų.
  • Asmens duomenis galime perduoti naujienlaiškių siuntimo sprendimui.

Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, archyvavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, teisines, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Taip pat mes galime atskleisti informaciją apie Jus, jei turime padaryti tai pagal įstatymą arba siekdami apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums), taip pat ketinant perleisti bendrovės veiklos ar jos turto dalį ar reorganizuoti bendrovę ar vykdant šiuos procesus, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis (potencialiam) veiklos ar jos dalies įgijėjui, kitiems reorganizavimo dalyviams.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kokios yra Jūsų teisės?

Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Duomenų valdytojo vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

 • Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.
 • Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai: Lietuvoje – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/), o kitų ES valstybių narių priežiūros institucijų sąrašą galima rasti Europos duomenų apsaugos valdybos svetainėje: https://www.edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_lt.

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo politika atnaujinta 2024 m. balandžio 3 d.